Реквизиты

Главная » Реквизиты
Реквизиты
Брестское государственное
производственное
лесохозяйственное объединение
Государственное
лесохозяйственное учреждение
«Пинский лесхоз»

ул. Шубитидзе, 28 225710 г. Пинск
Р/сч BY07BAPB30154700400110000000 РКЦ № 37 г. Пинск
ф-ла ОАО«БелАПБ» БОУ БИК BAPBBY21401, ул. Заслонова, 17
Р/сч BY63AKBB36059000000191200000 ф-л № 121
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21121, ул. ИПД, 35, УНН 200111711
тел/факс 8 (0165) 32-26-77 E-mail: lpin@lesnoi.by
Брэсцкае дзяржаўнае
вытворчае
лесагаспадарчае аб`яднанне
Дзяржаўная
лесагаспадарчая установа
«Пiнскi лясгас»

вул. Шубiтыдзе, 28 225710 г. Пiнск,
Р/р BY07BAPB30154700400110000000 РКЦ № 37 г. Пiнск
ф-ла ААТ «БелАПБ» БВУ БIК BAPBBY21401, вул. Заслонава, 17
Р/р BY63AKBB36059000000191200000 ф-л № 121
ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК AKBBBY21121, вул. IПД, 35, УНН 200111711
тэл/факс 8 (0165) 32-26-77 E-mail: lpin@lesnoi.by